Menu

Soudně ověřené překlady

Mnoho z nás se, chtě nechtě, někdy může ocitnout v situaci, kdy potřebuje např. soudně ověřený dokument o svém studiu, nebo o založení firmy, popřípadě certifikát prokazující kvalitu a atestaci jeho produktů. Nejenom v těchto případech se můžete plně spolehnout na naši společnost a naše překlady. Vyhotovíme Vám však i překlady, které nemusí být soudně ověřeny a opatřeny úředním razítkem.

Překlady neformální i formální

Pro naši společnost je velmi důležité pro Vás zajišťovat nejenom kvalitní překlady Kolín z různých jazyků a různých oborů. Důraz klademe také na styl překladu – překládaný text může být neformální (používat běžný jazyk), tak i oficiální (např. prezentace pro větší okruh lidí) nebo dokonce soudně ověřený. Ceny i termíny se samozřejmě liší, proto Vám doporučujeme kontaktovat nás přímo pro získání bližších informací.